Пликове от каменна хартия

Характеристики

Хартия

Бяла

Възможност за печат

До 4 цвята

Прозорец

От 0 до 11 см от ПЕП
Получетеперсонална оферта за Вашите потребности

Контакти