Вази от каменна хартия

Характеристики

Хартия

Бяла

Вътрешно покритие

За печат

Възможност за печат

Цифров, офсет

Размер разгънат

30/30
Получетеперсонална оферта за Вашите потребности

Контакти