Предпечат

Европак България предлага предпечат за Вашите нужди.

Изисквания към файловете

Входящи устройства и медии: – компакт диск- CD – флаш памет- USB

Работен софтуер: – Corel Draw 15-17 – Adobe Illustrator CS – Adobe Photoshope CS

Приемани файлови формати: – растерна( пикселна) графика – TIFF, EPS, JPEG  – векторна графика – CDR, AI  * PDF

SOFTWARE
Art Pro 10 / Adobe illustrator CS6 / Adobe Acrobat X / Adobe Photoshop CS

Платформа Windows

Adobe Illustrator CS6 / Adobe Photoshop CS6 / Adobe Acrobat X / Corel Draw 17

Работен файл, който подлежи на адаптация за клишета и печат, трябва да е: 

– Corel Draw 15-17, Adobe Illustrator CS, Adobe Photoshope CS, .EPS, .EPS(DCS2), *.PDF; Задължително вградените растерни изображения, трябва да съпровождат проекта във файлови формати .PSD или .TIF, със запазени слоеве, ако има такива; Резолюция им не трябва да е по-малка от 240 dpi, желателна 300 dpi.; Наличие на коректни (поне 150 dpi) JPEG изображения (preview на проекта);
-При изискване за определен цвят да се приложи точното описание по CMYK или по PANTONE, или цветна мостра.  -При изискване за определен шрифт да се упомене името и големината му; Желателно е при възможност да се приложи самия щрифт. -Файлове съдържащи EPS(DCS2) изображения със спот (PANTONE) цветове, трябва да са придружавани от съоветните EPS(DCS2) изображения и коректни (поне 150 dpi) JPEG изображения (preview на проекта);  -Желателно е задължителните векторни елементи , като лого и знаци да са векторизирани, или качествено скенирани с минимална резолюция 600 dpi. -Недопустимо е преварителното задаване на overprint обекти.

Файл, който подлежи на цялостна адаптация или ново проектиране: 

-За постигане на максимално добри резултати е желателно да се използват оригинални илюстрации( снимки, рисунки, клипарт); използването на вече отпечатани илюстрации в подобен на желания мащаб, би влошило качеството на крайния продукт; -Сканираните изоражения трябва да са в RGB и разделителна способност 600 dpi. -При изискване за определен цвят да се приложи точното описание по CMYK или по PANTONE, или цветна мостра.-При изискване за определен шрифт да се упомене името и големината му; желателно е при възможност да се приложи самия щрифт. -Желателно е задължителните векторни елементи , като лого и знаци да са векторизирани, или качествено скенирани с минимална резолюция 600 dpi. – При разработка на етикети , които ще се допечатват е необходимо да се предостави пример за обема на допечатваната информация. ___________________________________    *Клиентът гарантира, че всички материали предоставени на дизайнера /изпълнителя/ са собственост на клиента, или че той притежава всички необходими права /авторски, копирайт и др. п./ върху тези материали, което позволява на дизайнера да ги използва за дадения проект. Клиентът ще обезщети, защити и компенсира дизайнера от и срещу всякакъв вид претенции, съд, вреди и загуби и разходи, вкл. хонорар на адвокат за защита от прететции от която и да е страна, чиито права са били или са нарушени при използването на прдоставените от клиента материали.  Дизайнерът може да откаже изпълнението на поръчката, ако прецени, че предоставените от клиента материали ще нарушат нечии авторски или други /на търговска

Получетеперсонална оферта за Вашите потребности

Контакти