Опаковки на сол и чер пипер

Заявете вашите индивидуални опаковки на сол и чер пипер. Пазете Вашите клиенти от зарази.