НОВИНИ

Европак тества и може да изработва за Вас пликове от  биоразградима и компостируема екструдинара хартия според критериите на UNI EN 13432
с бариера срещу кислород и сертифицирана за храни.